Xarxa Experta-Mobilització del coneixement

Provisió de béns i serveis fora del circuit capitalista a la ruralitat

Objectius generals

Identificació de formes de prestació de béns i serveis en els que no medie l’economia lucrativa.

Descripció d’aquestes amb un treball comú entre l'acadèmia i la població local. Fem Ciència Ciutadana.

Posada en valor de les pràctiques tant per a la població local com per la urbana.

Objectius temporals:

01

Construcció de grups de treball.

02

Determinació de tècniques de dinamització de grups apropiades per a cada cas i fase dels treballs.

03

Identificació de pràctiques.

04

Descripció i registre d’exemples.

05

Realització de publicació.

06

Realització daccions de difusió.
 

La resiliència del rural i les alternatives a l’economia capitalista

Les veus que alerten de la fi d’una era creixen dia a dia entorn a dos esquemes que estan perfectament relacionats. El primer addueix a la fi de l’era de l’energia barata que implicarà el col·lapse del sistema en pocs anys, obligant a la societat en conjunt a iniciar un nou període social en què s’hauran de trobar formes alternatives al model social basat en l’increment constant de la productivitat, el consum com a definidor de necessitats i la hipermobilitat que anul·la l’espai.

La segona línia de predicció és aquella que es basa en l’escalfament global per posar en qüestió el model actual de desenvolupament. Aquesta línia de pensament, cada vegada més estesa, posa l’alarma en el fet que el planeta serà poc apte per a la vida social en pocs anys, amb un combinat de crisis que afectaran a totes les esferes originàries de la vida social dels humans: la seguretat alimentària, la seguretat geogràfica, atmosfèrica, climàtica…

Davant de les dues línies predictives la ruralitat emergeix com a espai social de resiliència por dos motius: en primer és la major propensió a ser proveïdor directe d’aliments i el segon perquè està conformat socialment amb comunitats que es vinculen amb la natura i amb les pròpies persones que les conformen de forma directa, sense mediacions interessades (capitalistes).

D’ací a demà, què pot passar?

Els processos de transformació social com els que es prediuen en les línies de pensament descrites breument en l’apartat anterior generen xocs de reconfiguració en els que els grups socials amb més poder intenten extreure els últims beneficis del sistema antic per assegurar-se posicions avantatjoses en el nou.

Això implica, en molts ocasions, extremar encara més els nivells d’explotació ambiental i humana amb el perill que comporta això de que en la ruralitat desapareguen les cultures alternatives al model en crisi que podrien contribuir a resistir l’embat de la fi del model. Qüestions com la crisi de les energies renovables en el nostre territori podrien ser bona mostra d’aquest fet. En mans de gran multinacionals especuladores, són acusades de provocar el despoblament definitiu de la ruralitat i d’acabar amb el sistema agrari-alimentari que, en part, la manté.

És bon moment, per tant, de contribuir a la reivindicació d’aquestes formes de relació social no capitalistes. Cal defensar-les i per això cal identificar-les i donar-les a conèixer amb la pròpia comunitat que les practica. Posar-les en valor ha de contribuir, esperem, a la seua permanència fins i tot en situacions de major tensió social. A més a més, una bona descripció d’elles pot servir per fer-les servir com a instrument de comunitats que encara no les practiquen.

Metodologia

La proposta del present projecte es concreta en un procés d’investigació acció participativa que indague en les formes d’intercanvi de béns o serveis en forma de prestació de favors, treballs no pagats, en terres compartides o comunals, consum de proximitat, reciclatge o reutilització de productes, cures a persones practicades desinteressadament... . Metodològicament el projecte de 2023 suposa serà un dels dos per realitzar des de la línia de treball de la Xarxa Experta de “mobilització del coneixement”. S’estendrà per 4 municipis de l’interior com a mostra del conjunt del territori.
Les tècniques de recerca que s’empraran seran, preferentment totes aquelles que envolten el Diagnòstic Rural Participatiu.

Ajuda'ns recollint les pràctiques del teu poble

Xodos

La Vall d'Alba

Teresa

Forcall

Més informació:
Un projecte impulsat per:
Amb el suport de:
Desplaça cap amunt